Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor správy majetku


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor správy majetku

Ing. Štědrá Eva MBA Vedoucí Odboru správy majetku +420 378 036 190 107 alej Svobody 60
Ing. Kaslová Hana Mateřské školy +420 378 036 092 108 alej Svobody 60
Korandová Helena Dětská hřiště, mobiliář +420 378 036 050 106 alej Svobody 60
Štál Martin DiS. Technický pracovník, údržba +420 378 036 024 016 alej Svobody 60
RNDr. Tomšíková Iveta Správa majetku +420 378 036 020 106 alej Svobody 60
Vacková Ivana Pozemky +420 378 036 055 108 alej Svobody 60

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu