Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor správy majetku


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor správy majetku

Ing. Štědrá Eva MBA Pověřena vedením Odboru správy majetku +420 378 036 190 310 alej Svobody 60
Mgr. Přibylová Michaela Mateřské školy +420 378 036 092 309 alej Svobody 60
Štál Martin DiS. Technický pracovník, údržba +420 378 036 024 016 alej Svobody 60
RNDr. Tomšíková Iveta Správa majetku +420 378 036 020 303 alej Svobody 60
Vacková Ivana Pozemky +420 378 036 055 310 alej Svobody 60

© 2023 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu