Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor investic a majetku


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Šlechtová Andrea DiS. Vedoucí Odboru investic a majetku +420 378 036 054 304 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor investic a majetku - Oddělení investic

Bc. Zahálková Eva Vedoucí Oddělení investic +420 378 036 051 311 alej Svobody 60
Pavlíková Věra Investice +420 378 036 052 311 alej Svobody 60
Tolarová Jaroslava Investice +420 378 036 053 309 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor investic a majetku - Oddělení správy majetku

Ing. Štědrá Eva MBA Vedoucí Oddělení správy majetku +420 378 036 190 310 alej Svobody 60
Mgr. Přibylová Michaela Mateřské školy +420 378 036 092 309 alej Svobody 60
Štál Martin DiS. Pověřen vedením Úseku údržby +420 378 036 024 016 alej Svobody 60
RNDr. Tomšíková Iveta Správa majetku +420 378 036 020 303 alej Svobody 60
Vacková Ivana Pozemky +420 378 036 055 310 alej Svobody 60

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu