Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor investic a majetku


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Šlechtová Andrea DiS. Vedoucí Odboru investic a majetku 378 036 054 304 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor investic a majetku - Oddělení investic

Bc. Zahálková Eva Pověřena vedením Oddělení investic 378 036 051 311 alej Svobody 60
Pavlíková Věra Investice 378 036 052 311 alej Svobody 60
Tolarová Jaroslava Investice 378 036 053 309 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor investic a majetku - Oddělení správy majetku

Ing. Štědrá Eva MBA Vedoucí Oddělení správy majetku 378 036 190 310 alej Svobody 60
Mgr. Přibylová Michaela Mateřské školy 378 036 092 309 alej Svobody 60
DiS. Štál Martin Pověřen vedením Úseku údržby 378 036 024 016 alej Svobody 60
RNDr. Tomšíková Iveta Správa majetku 378 036 020 303 alej Svobody 60
Vacková Ivana Pozemky 378 036 055 310 alej Svobody 60

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu