Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor investic a majetku


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Šlechtová Andrea Pověřená vedením odboru 37 803 6054 304 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor investic a majetku - Oddělení investic

Bc. Zahálková Eva Pověřena vedením oddělení 37 803 6051 311 alej Svobody 60
Ing. Brecík Milan Investice 37 803 6050 309 alej Svobody 60
Pavlíková Věra Investice 37 803 6052 311 alej Svobody 60
Tolarová Jaroslava Investice 37 803 6053 309 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor investic a majetku - Oddělení správy majetku

Ing. Štědrá Eva Pověřena vedením oddělení 37 803 6190 316 alej Svobody 60
Ing. Hyšková Sylva Správa majetku 37 803 6020 316 alej Svobody 60
Mgr. Přibylová Michaela Mateřské školy 37 803 6092 303 alej Svobody 60
DiS. Štál Martin Pověřen vedením Úseku údržby 37 803 6024 alej Svobody 60
Vacková Ivana Pozemky 37 803 6055 310 alej Svobody 60

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu