Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor investic


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor investic

Šlechtová Andrea DiS. Vedoucí Odboru investic +420 378 036 054 310 alej Svobody 60
Pavlíková Věra Investice +420 378 036 052 311 alej Svobody 60
Tolarová Jaroslava Investice +420 378 036 053 303 alej Svobody 60
Bc. Zahálková Eva Investice +420 378 036 051 311 alej Svobody 60

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu