Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení správy majetku


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Štědrá Eva MBA Pověřena vedením oddělení 378 036 190 310 alej Svobody 60
Ing. Hyšková Sylva Správa majetku 378 036 020 303 alej Svobody 60
Mgr. Přibylová Michaela Mateřské školy 378 036 092 303 alej Svobody 60
DiS. Štál Martin Pověřen vedením Úseku údržby 378 036 024 alej Svobody 60
Vacková Ivana Pozemky 378 036 055 310 alej Svobody 60

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu