Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení správy majetku


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Štědrá Eva MBA Vedoucí Oddělení správy majetku +420 378 036 190 310 alej Svobody 60
Mgr. Přibylová Michaela Mateřské školy +420 378 036 092 309 alej Svobody 60
Štál Martin DiS. Pověřen vedením Úseku údržby +420 378 036 024 016 alej Svobody 60
RNDr. Tomšíková Iveta Správa majetku +420 378 036 020 303 alej Svobody 60
Vacková Ivana Pozemky +420 378 036 055 310 alej Svobody 60

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu