Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení správy majetku


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Štědrá Eva Pověřena vedením oddělení 37 803 6190 316 alej Svobody 60
Ing. Hyšková Sylva Správa majetku 37 803 6020 316 alej Svobody 60
Mgr. Přibylová Michaela Mateřské školy 37 803 6092 303 alej Svobody 60
DiS. Štál Martin Pověřen vedením Úseku údržby 37 803 6024 alej Svobody 60
Vacková Ivana Pozemky 37 803 6055 310 alej Svobody 60

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu