Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor stavebně správní


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing.Bc. Jan Jaroslav DiS. Pověřen vedením Odboru stavebně správního 378 036 065 302 alej Svobody 60
Kadlecová Jiřina Stavební úřad 378 036 061 308 alej Svobody 60
Schimmerová Renata Stavební úřad 378 036 062 305 alej Svobody 60
Votýpková Radka Stavební úřad 378 036 064 305 alej Svobody 60

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu