Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor stavebně správní


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor stavebně správní

Ing.Bc. Jan Jaroslav DiS. Vedoucí Odboru stavebně správního +420 378 036 065 304 alej Svobody 60
Mahdalíková Jana Stavební úřad +420 378 036 056 308 alej Svobody 60
Novotná Jana Stavební úřad +420 378 036 066 308 alej Svobody 60
Schimmerová Renata Stavební úřad +420 378 036 062 305 alej Svobody 60
Stračkovská Radka Stavební úřad +420 378 036 064 305 alej Svobody 60

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu