Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Sociální odbor


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Krausová Dana Vedoucí sociálního odboru 37 803 6180 204 alej Svobody 60
Mgr. Holacká Markéta Referent sociálního odboru 37 803 6187 208 alej Svobody 60
DiS. Krejsová Alena Sociální pracovnice 37 803 6186 207 alej Svobody 60
Bc. Pačutová Marie Sociální pracovnice, veřejný opatrovník 37 803 6087 208 alej Svobody 60
Mgr. Reitermanová Petra Sociální pracovnice 37 803 6085 207 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Sociální odbor - Oddělení soc. práv. ochrany dětí

Bc. Mrázová Jana Pověřena vedením odd. OSPOD 37 803 6084 203 alej Svobody 60
Mgr. Cebáková Veronika OSPOD 37 803 6184 203 alej Svobody 60
Bc. Dobrá Lucie OSPOD 37 803 6189 209 alej Svobody 60
Bc. Havlíková Iveta OSPOD 37 803 6083 202 alej Svobody 60
Mgr. Holanová Alena OSPOD 37 803 6183 202 alej Svobody 60
Bc.Mgr. Houška Jindřich Kurátor pro mladistvé 37 803 6088 205 alej Svobody 60
Kepková Blanka OSPOD 37 803 6089 209 alej Svobody 60

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu