Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Sociální odbor


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Sociální odbor

Mgr. Krausová Dana Vedoucí Sociálního odboru +420 378 036 180 204 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Sociální odbor - Odd. sociální práce a veř. opatrovnictví

Krejsová Alena DiS. Vedoucí Odd. sociální práce a veřejného opatrovnictví +420 378 036 087 208 alej Svobody 60
Mgr. Bradáčová Anna Sociální pracovnice +420 378 036 186 207 alej Svobody 60
Bc. Hoffmanová Marie DiS. Sociální pracovnice, veřejný opatrovník +420 378 036 185 210 alej Svobody 60
Bc. Mrázová Ivana DiS. Sociální pracovnice +420 378 036 183 210 alej Svobody 60
Mgr. Reitermanová Petra Sociální pracovnice +420 378 036 085 207 alej Svobody 60
Bc. Šotová Přívětivá Tereza Sociální pracovnice +420 378 036 187 208 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Sociální odbor - Oddělení soc. práv. ochrany dětí

Bc. Mrázová Jana Vedoucí Oddělení SPOD +420 378 036 084 203 alej Svobody 60
Mgr. Baxová Vendula Kurátor pro mladistvé +420 378 036 081 205 alej Svobody 60
Mgr. Holacká Markéta Kurátor pro mladistvé +420 378 036 088 205 alej Svobody 60
Bc. Havlíková Iveta DiS. OSPOD +420 378 036 083 202 alej Svobody 60
Bc. Millerová Šárka OSPOD +420 378 036 182 203 alej Svobody 60
Kepková Blanka OSPOD +420 378 036 089 209 alej Svobody 60
Mgr. Schovánek Veronika OSPOD +420 378 036 184 202 alej Svobody 60
Mgr. Sieberová Veronika DiS. OSPOD +420 378 036 189 209 alej Svobody 60

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu