Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Sociální odbor


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Krausová Dana Vedoucí Sociálního odboru 378 036 180 204 alej Svobody 60
Mgr. Bradáčová Anna Sociální pracovnice 378 036 186 207 alej Svobody 60
Mgr. Holacká Markéta Veřejný opatrovník, sociální pracovník 378 036 187 208 alej Svobody 60
DiS. Krejsová Alena Veřejný opatrovník, sociální pracovník 378 036 087 208 alej Svobody 60
Mgr. Reitermanová Petra Sociální pracovnice 378 036 085 207 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Sociální odbor - Oddělení soc. práv. ochrany dětí

Bc. Mrázová Jana Pověřena vedením Oddělení OSPOD 378 036 084 203 alej Svobody 60
Mgr. Baxová Vendula Kurátor pro mladistvé 378 036 081 205 alej Svobody 60
Bc. Havlíková Iveta OSPOD 378 036 083 202 alej Svobody 60
Bc.Mgr. Houška Jindřich Kurátor pro mladistvé 378 036 088 205 alej Svobody 60
Kepková Blanka OSPOD 378 036 089 209 alej Svobody 60
Bc. Kučerková Helena OSPOD 378 036 183 202 alej Svobody 60
Podráská Dominika DiS. OSPOD 378 036 182 203 alej Svobody 60
Mgr. Schovánek Veronika OSPOD 378 036 184 212 alej Svobody 60
Bc. Sieberová Veronika DiS. OSPOD 378 036 189 209 alej Svobody 60

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu