Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Sociální odbor


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Krausová Dana Vedoucí sociálního odboru 378 036 180 204 alej Svobody 60
Mgr. Holacká Markéta Referent sociálního odboru 378 036 187 208 alej Svobody 60
DiS. Krejsová Alena Sociální pracovnice 378 036 186 207 alej Svobody 60
Bc. Pačutová Marie Sociální pracovnice, veřejný opatrovník 378 036 087 208 alej Svobody 60
Mgr. Reitermanová Petra Sociální pracovnice 378 036 085 207 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Sociální odbor - Oddělení soc. práv. ochrany dětí

Bc. Mrázová Jana Pověřena vedením odd. OSPOD 378 036 084 203 alej Svobody 60
DiS. Bártová Eva Kurátor pro mladistvé 378 036 081 205 alej Svobody 60
Mgr. Cebáková Veronika OSPOD 378 036 184 203 alej Svobody 60
Bc. Dobrá Lucie OSPOD 378 036 189 209 alej Svobody 60
DiS. Havlíková Iveta OSPOD 378 036 083 202 alej Svobody 60
Mgr. Holanová Alena OSPOD 378 036 183 202 alej Svobody 60
Bc.Mgr. Houška Jindřich OSPOD 378 036 088 205 alej Svobody 60
Kepková Blanka OSPOD 378 036 089 209 alej Svobody 60

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu