Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odd. sociální práce a veř. opatrovnictví


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Sociální odbor - Odd. sociální práce a veř. opatrovnictví

Krejsová Alena DiS. Vedoucí Odd. sociální práce a veřejného opatrovnictví +420 378 036 087 208 alej Svobody 60
Mgr. Bradáčová Anna Sociální pracovnice +420 378 036 186 207 alej Svobody 60
Bc. Mrázová Ivana DiS. Sociální pracovnice +420 378 036 183 210 alej Svobody 60
Mgr. Reitermanová Petra Sociální pracovnice +420 378 036 085 207 alej Svobody 60
Bc. Šotová Přívětivá Tereza Sociální pracovnice +420 378 036 187 208 alej Svobody 60

© 2023 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu