Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení soc. práv. ochrany dětí


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Sociální odbor - Oddělení soc. práv. ochrany dětí

Bc. Mrázová Jana Vedoucí Oddělení SPOD +420 378 036 084 203 alej Svobody 60
Mgr. Baxová Vendula Kurátor pro mladistvé +420 378 036 081 205 alej Svobody 60
Mgr. Holacká Markéta Kurátor pro mladistvé +420 378 036 088 205 alej Svobody 60
Bc. Havlíková Iveta DiS. OSPOD +420 378 036 083 202 alej Svobody 60
Bc. Millerová Šárka OSPOD +420 378 036 182 203 alej Svobody 60
Kepková Blanka OSPOD +420 378 036 089 209 alej Svobody 60
Mgr. Schovánek Veronika OSPOD +420 378 036 184 202 alej Svobody 60
Mgr. Sieberová Veronika DiS. OSPOD +420 378 036 189 209 alej Svobody 60

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu