Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení soc. práv. ochrany dětí


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Bc. Mrázová Jana Pověřena vedením odd. OSPOD 37 803 6084 203 alej Svobody 60
Mgr. Cebáková Veronika OSPOD 37 803 6184 203 alej Svobody 60
Bc. Dobrá Lucie OSPOD 37 803 6189 209 alej Svobody 60
Bc. Havlíková Iveta OSPOD 37 803 6083 202 alej Svobody 60
Mgr. Holanová Alena OSPOD 37 803 6183 202 alej Svobody 60
Bc.Mgr. Houška Jindřich Kurátor pro mladistvé 37 803 6088 205 alej Svobody 60
Kepková Blanka OSPOD 37 803 6089 209 alej Svobody 60

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu