Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Kancelář tajemníka


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Organizační odbor - Kancelář tajemníka

Slavíková Jana Vedoucí odd. Kancelář tajemníka, RMO 1 +420 378 036 015 315 alej Svobody 60
Pavelková Jana Asistentka starostky a místostarostů +420 378 036 001 317 alej Svobody 60
Bc. Štádlerová Eva Asistentka starostky a místostarostů, ZMO 1 +420 378 036 101 317 alej Svobody 60
Kubový Petr Řidič, údržbář +420 378 036 024 016 alej Svobody 60
Lišková Drahomíra Vrátná, spojovatelka +420 378 036 026 112 alej Svobody 60
Sartoriusová Ivana Vrátná, spojovatelka +420 378 036 026 112 alej Svobody 60

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu