Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor životního prostředí a dopravy


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Bc. Tomašuková Romana Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy 378 036 040 221 alej Svobody 60
JUDr. Všaha Zdeněk Vedoucí úseku úklidu 378 036 012 114 alej Svobody 60
Ing. Kuthan Jiří Úsek úklidu 378 036 023 114 alej Svobody 60
Pasternak René Úsek úklidu 378 036 022 114 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor životního prostředí a dopravy - Oddělení dopravy

Soukup Zdenek Vedoucí Oddělení dopravy 378 036 063 219 alej Svobody 60
Bc. Bohuslav Miloslav Referent oddělení dopravy 378 036 067 219 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor životního prostředí a dopravy - Oddělení životního prostředí

Bruková Magdaléna Pověřena vedením Oddělení životního prostředí 378 036 043 222 alej Svobody 60
Ing. Brada Lukáš DiS. Referent ochrany přírody a krajiny 378 036 042 220 alej Svobody 60
Hejduková Marta Rybářské a lovecké lístky 378 036 041 222 alej Svobody 60

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu