Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor životního prostředí a dopravy


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor životního prostředí a dopravy

Bc. Tomašuková Romana Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy +420 378 036 040 216 alej Svobody 60
JUDr. Všaha Zdeněk Vedoucí úseku úklidu +420 378 036 012 111 alej Svobody 60
Kovanda Lukáš Úklid, zeleň +420 378 036 022 111 alej Svobody 60
Loužecký Petr Úklid, zeleň +420 378 036 023 111 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor životního prostředí a dopravy - Oddělení dopravy

Soukup Zdenek Vedoucí Oddělení dopravy +420 378 036 063 219 alej Svobody 60
Bc. Bohuslav Miloslav Referent Oddělení dopravy +420 378 036 067 219 alej Svobody 60
Ing. Špatenková Lenka Referentka Oddělení dopravy +420 378 036 067 219 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor životního prostředí a dopravy - Oddělení životního prostředí

Bruková Magdalena Vedoucí Oddělení životního prostředí +420 378 036 043 220 alej Svobody 60
Bc. Berková Aneta Referent ochrany přírody a krajiny +420 378 036 042 215 alej Svobody 60
Hejduková Marta Rybářské a lovecké lístky +420 378 036 041 220 alej Svobody 60
Ing. Pokorná Adéla Kácení dřevin, péče o stromy +420 378 036 044 215 alej Svobody 60

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu