Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení životního prostředí


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor životního prostředí a dopravy - Oddělení životního prostředí

Bruková Magdalena Vedoucí Oddělení životního prostředí +420 378 036 043 220 alej Svobody 60
Bc. Berková Aneta Referent ochrany přírody a krajiny +420 378 036 042 215 alej Svobody 60
Hejduková Marta Rybářské a lovecké lístky +420 378 036 041 220 alej Svobody 60
Ing. Pokorná Adéla Kácení dřevin, péče o stromy +420 378 036 044 215 alej Svobody 60

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu