Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení dopravy


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor životního prostředí a dopravy - Oddělení dopravy

Soukup Zdenek Vedoucí Oddělení dopravy +420 378 036 063 219 alej Svobody 60
Bc. Bohuslav Miloslav Referent Oddělení dopravy +420 378 036 067 219 alej Svobody 60
Ing. Špatenková Lenka Referentka Oddělení dopravy +420 378 036 067 219 alej Svobody 60

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu