Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

FIN - Oddělení ekonomické


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Finanční odbor - FIN - Oddělení ekonomické

Čiliaková Romana Vedoucí Ekonomického oddělení +420 378 036 172 217 alej Svobody 60
Fendrychová Alena Účetní +420 378 036 072 217 alej Svobody 60
Bc. Punčochářová Veronika Rozpočet +420 378 036 071 213 alej Svobody 60

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu