Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Městský ústav sociálních služeb města Plzně


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Ředitelství

Mgr. Šampalík František ředitel +420 378 037 600 Klatovská třída 90
Bytelová Martina asistentka ředitele +420 378 037 601 Klatovská třída 90
Ing. Bouček Martin vedoucí útvaru "Správa majetku" +420 378 037 622 Klatovská třída 90

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Ředitelství - Personální oddělení

Mgr. Šeflerová Jaroslava vedoucí útvaru „Personální oddělení“ +420 378 037 606 Klatovská třída 90
Bc. Brašnová Olga mzdová účetní +420 378 037 605 Klatovská třída 90
Mgr. Tengler Petr referent BOZP a PO +420 378 037 621 Klatovská třída 90

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Ředitelství - Ekonomické oddělení

Ing. Šampalíková Kateřina MBA vedoucí útvaru "Ekonomické oddělení" +420 378 037 602 Klatovská třída 90
Bc. Mladá Jana vedoucí útvaru „Účtárna“ +420 378 037 604 Klatovská třída 90
Burjasová Jana finanční účetní +420 378 037 603 Klatovská třída 90
Szabóová Martina účetní-pokladní +420 378 037 607 Klatovská třída 90
Burjasová Jana účetní ošetřovného +420 378 037 608 Klatovská třída 90

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Ředitelství - vnitřní kontrola

Mgr. Filipi Eva referent vnitřní kontroly pro vnitřní činnost, GDPR a sociální péči +420 378 037 610 Klatovská třída 90
Bc. Telínová Lenka referent vnitřní kontroly pro zdravotní a ošetřovatelskou péči +420 378 037 619 Klatovská třída 90

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Domov se zvláštním režimem - DZR Petrklíč

Mgr. Pěchoučková Andrea vedoucí útvaru Domov se zvláštním režimem "Petrklíč" +420 378 037 678 Západní 7
Kurcová Pavla vedoucí útvaru Zdravotní péče „DZR Petrklíč“ +420 378 037 673 Západní 7
Stachová Petra vedoucí útvaru Sociální služby "DZR Petrklíč" +420 378 037 632 Západní 7
Bc. Zvoníková Iveta sociální pracovník +420 378 037 676 Západní 7
Bartošková Šárka ergoterapeut +420 378 037 672 Západní 7
Šťastná Lucie PSS pro základní výchovnou nepedagogickou činnost +420 378 037 672 Západní 7
Černá Jana fyzioterapeut +420 378 037 672 Západní 7

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Domov se zvláštním režimem - DZR Čtyřlístek

MUSS-Recepce-KOT15 MUSS recepce Domova se zvláštním režimem "Čtyřlístek" +420 378 037 633 Kotíkovská 15
Rundová Lenka vedoucí útvaru Domov se zvláštním režimem ,,Čtyřlístek" +420 378 037 635 Kotíkovská 15
Bc. Brašnová Olga vedoucí útvaru sociální služby DZR „Čtyřlístek“ skupina 1 +420 378 037 648 Kotíkovská 15
Nezvalová Michaela vedoucí útvaru sociální služby DZR „Čtyřlístek“ skupina 2 +420 378 037 650 Kotíkovská 15
Vobroučková Eva vedoucí útvaru sociální služby DZR „Čtyřlístek“ skupina 3 +420 378 037 646 Kotíkovská 15
Bc. Pomahačová Johana DiS. vedoucí útvaru sociální služby DZR „Čtyřlístek“ skupina 4 +420 378 037 644 Kotíkovská 15
Tóthová Angelika vedoucí útvaru sociální služby DZR „Čtyřlístek“ skupina 5 +420 378 037 642 Kotíkovská 15
Kuncová Irena vedoucí pracovníků pro základní výchovnou neped. činnost / předseda odborové organizace MÚSS Plzeň +420 378 037 657 Kotíkovská 15
Mgr. Ronzová Martina vedoucí útvaru "Provozní oddělení Lochotín" +420 378 037 636 Kotíkovská 15
Baaske Hana vedoucí útvaru "Stravovací provoz Lochotín" +420 378 037 652 Kotíkovská 15
Leitlová Helena skladník útvaru "Stravovací provoz Lochotín" +420 378 037 653 Kotíkovská 15
Sedláčková Martina vedoucí útvaru "Prádelna" +420 378 037 655 Kotíkovská 15
Zahradník Jan DiS. sociální pracovník +420 378 037 659 Kotíkovská 15
Bc. Jeslínková Markéta sociální pracovník +420 378 037 669 Kotíkovská 15
Bc. Jindra Petr DiS. sociální pracovník +420 378 037 639 Kotíkovská 15
Krejčová Anežka DiS. sociální pracovník +420 378 037 638 Kotíkovská 15
Mgr. Řeřicha Aleš sociální pracovník +420 378 037 637 Kotíkovská 15
Kraftová Michaela diplomovaný fyzioterapeut +420 378 037 640 Kotíkovská 15

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Domov se zvláštním režimem - DZR Sněženka

Mgr. Čermáková Andrea vedoucí útvaru Domov se zvláštním režimem „Sněženka“ +420 378 037 623 Klatovská třída 145
Bc. Buchnerová Barbora vedoucí útvaru Sociální služby „DZR Sněženka“ +420 378 037 665 Klatovská třída 145
Mgr. at Mgr. Soprová Martina vedoucí útvaru Zdravotní služby "DZR Sněženka" +420 378 037 628 Klatovská třída 145
Bretschneiderová Jana všeobecná sestra +420 378 037 628 Klatovská třída 145
Alexová Dana PSS pro základní výchovnou nepedagogickou činnost +420 378 037 627 Klatovská třída 145
Hlaváčková Soňa vedoucí útvaru "Provozní oddělení Bory, Bolevec a Doubravka" +420 378 037 625 Klatovská třída 145
Mgr. Němečková Tereza sociální pracovník +420 378 037 624 Klatovská třída 145

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Pečovatelsko - ošetřovatelská služba

Mgr. Kaiserová Jaroslava vedoucí útvaru „Pečovatelská a ošetřovatelská služba“ +420 378 037 613 Klatovská třída 90
Bc. Marková Soňa vedoucí útvaru NZZ Domácí péče +420 378 037 617 Klatovská třída 90
Karlová Lenka všeobecná sestra +420 378 037 616 Klatovská třída 90
Antonová Martina DiS. sociální pracovník +420 378 037 615 Klatovská třída 90
Kozáková Kateřina vedoucí útvaru "středisko pečovatelské služby 1“ +420 378 037 611 Rabštejnská 29
Šampalíková Renata vedoucí útvaru "středisko pečovatelské služby 2" +420 378 037 612 Suvorovova 34
Saková Alena vedoucí útvaru "středisko pečovatelské služby 3" +420 378 037 614 Klatovská třída 90
Čtrnáctová Iveta vedoucí útvaru "středisko pečovatelské služby 4" +420 378 037 670 Partyzánská 53
Šteffel Karel vedoucí útvaru Vyvařovna +420 378 037 609 Macháčkova 47

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Zařízení pro děti

Mgr. Kotrbatá Věra vedoucí útvaru DOZP „Nováček“ +420 378 037 680 Rabštejnská 29
Irhová Marcela DiS. vedoucí útvaru „Zdravotní péče“ +420 378 037 692 Rabštejnská 29
Bc. Jakubcová Jana vedoucí útvaru Výchova +420 378 037 686 Rabštejnská 29
Bc. Kličková Dana sociální pracovník +420 378 037 681 Rabštejnská 29
Varnerová Veronika PSS pro základní výchovnou nepedagogickou činnost +420 378 037 693 Rabštejnská 29
Mgr. Peštová Vendula vedoucí útvaru Denní stacionář „Jitřenka“ +420 378 037 618 Zábělská 43

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Doprava a služby

Stehlíková Petra vedoucí útvaru "Doprava a služby" +420 378 037 661 Kotíkovská 15
Bc. Kolečko Michal dopravní referent útvaru "Doprava a služby" +420 378 037 663 Kotíkovská 15
Vrba Karel elektrikář +420 378 037 662 Kotíkovská 15
Hrabě Václav truhlář +420 378 037 662 Kotíkovská 15

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu