Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Městský ústav sociálních služeb města Plzně


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Chuchler Vladimír ředitel +420 378 037 600 Klatovská třída 90
Bytelová Martina asistentka ředitele +420 378 037 601 Klatovská třída 90
Šampalík František vedoucí útvaru "Správa majetku" +420 378 037 622 Klatovská třída 90
Szabóová Martina referent vnitřní kontroly +420 378 037 619 Klatovská třída 90
Stehlíková Petra vedoucí útvaru "Doprava a služby" +420 378 037 661 Kotíkovská 15
Hynek Daniel dopravní referent útvaru "Doprava a služby" +420 378 037 663 Kotíkovská 15
Hrabě Václav truhlář +420 378 037 662 Kotíkovská 15
Vrba Karel elektrikář +420 378 037 662 Kotíkovská 15
Mgr. Filipi Eva vedoucí útvaru "Vnitřní kontrola" +420 378 037 610 Klatovská třída 90

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Ředitelství - Personální oddělení

Mgr. Šeflerová Jaroslava vedoucí útvaru „Personální oddělení“ +420 378 037 606 Klatovská třída 90
Bc. Brašnová Olga mzdová účetní +420 378 037 605 Klatovská třída 90
Bc. Eismanová Štěpánka referent BOZP a PO +420 378 037 621 Klatovská třída 90

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Ředitelství - Ekonomické oddělení

Ing. Šampalíková Kateřina MBA vedoucí útvaru "Ekonomické oddělení" +420 378 037 602 Klatovská třída 90
Bc. Mladá Jana vedoucí útvaru „Účtárna“ +420 378 037 604 Klatovská třída 90
Burjasová Jana finanční účetní +420 378 037 603 Klatovská třída 90
Burjasová Jana účetní ošetřovného +420 378 037 608 Klatovská třída 90

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Domov se zvláštním režimem - DZR Petrklíč

Kurcová Helena vedoucí útvaru Domov se zvláštním režimem „Petrklíč“ +420 378 037 678 Západní 7
Kurcová Pavla vedoucí útvaru Zdravotní a sociální péče +420 378 037 673 Západní 7
Bc. Zvoníková Iveta sociální pracovník +420 378 037 676 Západní 7

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Domov se zvláštním režimem - DZR Čtyřlístek

Bc. Žípková Eva vedoucí útvaru Domov se zvláštním režimem "Čtyřlístek" +420 378 037 635 Kotíkovská 15
MUSS-Recepce-KOT15 MUSS recepce Domova se zvláštním režimem "Čtyřlístek" +420 378 037 633 Kotíkovská 15
Bc. Brašnová Olga vedoucí útvaru zdravotní péče DZR "Čtyřlístek" skupina 1 +420 378 037 648 Kotíkovská 15
Henrichová Štěpánka DiS. vedoucí útvaru zdravotní péče DZR "Čtyřlístek" skupina 2 +420 378 037 650 Kotíkovská 15
Suchá Hana vedoucí útvaru zdravotní péče DZR "Čtyřlístek" skupina 3 +420 378 037 646 Kotíkovská 15
Bc. Housarová Marta vedoucí útvaru zdravotní péče DZR "Čtyřlístek" skupina 4 +420 378 037 644 Kotíkovská 15
Fryčková Zdeňka vedoucí útvaru zdravotní péče DZR "Čtyřlístek" skupina 5 +420 378 037 642 Kotíkovská 15
Rundová Lenka všeobecná sestra +420 378 037 634 Kotíkovská 15
Mgr. Ronzová Martina vedoucí útvaru "Provozní oddělení Lochotín" +420 378 037 636 Kotíkovská 15
Baaske Hana vedoucí útvaru "Stravovací provoz Lochotín" +420 378 037 652 Kotíkovská 15
Leitlová Helena skladník útvaru "Stravovací provoz Lochotín" +420 378 037 653 Kotíkovská 15
Mundilová Eva vedoucí útvaru "Prádelna" +420 378 037 656 Kotíkovská 15
Zahradník Jan DiS. vedoucí sociálních pracovníků +420 378 037 659 Kotíkovská 15
Bc. Jeslínková Markéta sociální pracovník +420 378 037 669 Kotíkovská 15
Čábalová Daša vedoucí pracovníků pro základní výchovnou neped. činnost +420 378 037 657 Kotíkovská 15
Bc. Jindra Petr DiS. sociální pracovník +420 378 037 639 Kotíkovská 15
Kraftová Michaela diplomovaný fyzioterapeut +420 378 037 640 Kotíkovská 15
Mgr. Němečková Tereza sociální pracovník +420 378 037 638 Kotíkovská 15

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Domov se zvláštním režimem - DZR Sněženka

Bc. Telínová Lenka vedoucí útvaru Domov se zvláštním režimem „Sněženka“ +420 378 037 623 Klatovská třída 145
Vítová Šárka vedoucí útvaru „Zdravotní péče“ +420 378 037 628 Klatovská třída 145
Mgr. Pěchoučková Andrea sociální pracovník +420 378 037 624 Klatovská třída 145
Bretschneiderová Jana všeobecná sestra +420 378 037 628 Klatovská třída 145
Macháčková Dana PSS pro základní výchovnou nepedagogickou činnost +420 378 037 627 Klatovská třída 145
Hlaváčková Soňa vedoucí útvaru "Provozní oddělení Bory, Bolevec a Doubravka" +420 378 037 625 Klatovská třída 145

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Pečovatelsko - ošetřovatelská služba

Mgr. Kaiserová Jaroslava vedoucí útvaru „Pečovatelská a ošetřovatelská služba“ +420 378 037 613 Klatovská třída 90
Bc. Marková Soňa vedoucí útvaru NZZ Domácí péče +420 378 037 617 Klatovská třída 90
Karlová Lenka všeobecná sestra +420 378 037 616 Klatovská třída 90
Mgr. Řeřicha Aleš sociální pracovník +420 378 037 615 Klatovská třída 90
Kozáková Kateřina vedoucí útvaru "středisko pečovatelské služby 1“ +420 378 037 611 Rabštejnská 29
Šampalíková Renata vedoucí útvaru "středisko pečovatelské služby 2" +420 378 037 612 Suvorovova 34
Saková Alena vedoucí útvaru "středisko pečovatelské služby 3" +420 378 037 614 Klatovská třída 90
Čtrnáctová Iveta vedoucí útvaru "středisko pečovatelské služby 4" +420 378 037 670 Partyzánská 53

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Zařízení pro děti

Mgr. Kotrbatá Věra vedoucí útvaru DOZP „Nováček“ +420 378 037 680 Rabštejnská 29
Pecková Lenka vedoucí útvaru „Zdravotní péče“ +420 378 037 692 Rabštejnská 29
Bc. Jakubcová Jana vedoucí útvaru Výchova +420 378 037 686 Rabštejnská 29
Bc. Kličková Dana sociální pracovník +420 378 037 681 Rabštejnská 29
Mgr. Peštová Vendula vedoucí útvaru Denní stacionář „Jitřenka“ +420 378 037 618 Zábělská 43

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu