Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Městský ústav sociálních služeb města Plzně


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Chuchler Vladimír ředitel 378 037 600 Klatovská třída 90
Bytelová Martina asistentka ředitele 378 037 601 Klatovská třída 90
Šampalík František vedoucí útvaru "Správa majetku" 378 037 622 Klatovská třída 90
Szabóová Martina referent vnitřní kontroly 378 037 619 Klatovská třída 90
Stehlíková Petra vedoucí útvaru "Doprava a služby" 378 037 661 Kotíkovská 15
Hynek Daniel dopravní referent útvaru "Doprava a služby" 378 037 663 Kotíkovská 15
Hrabě Václav truhlář 378 037 662 Kotíkovská 15
Vrba Karel elektrikář 378 037 662 Kotíkovská 15
Mgr. Filipi Eva vedoucí útvaru "Vnitřní kontrola" 378 037 610 Klatovská třída 90

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Ředitelství - Personální oddělení

Mgr. Šeflerová Jaroslava vedoucí útvaru „Personální oddělení“ 378 037 606 Klatovská třída 90
Bc. Brašnová Olga mzdová účetní 378 037 605 Klatovská třída 90
Bc. Eismanová Štěpánka referent BOZP a PO 378 037 621 Klatovská třída 90

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Ředitelství - Ekonomické oddělení

Ing. Šampalíková Kateřina MBA vedoucí útvaru "Ekonomické oddělení" 378 037 602 Klatovská třída 90
Bc. Mladá Jana vedoucí útvaru „Účtárna“ 378 037 604 Klatovská třída 90
Burjasová Jana finanční účetní 378 037 603 Klatovská třída 90
Kejhová Lenka pokladní 378 037 607 Klatovská třída 90
Burjasová Jana účetní ošetřovného 378 037 608 Klatovská třída 90

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Domov se zvláštním režimem - DZR Petrklíč

Kurcová Helena vedoucí útvaru Domov se zvláštním režimem „Petrklíč“ 378 037 678 Západní 7
Kurcová Pavla vedoucí útvaru Zdravotní a sociální péče 378 037 673 Západní 7
Bc. Zvoníková Iveta sociální pracovník 378 037 676 Západní 7

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Domov se zvláštním režimem - DZR Čtyřlístek

Bc. Žípková Eva vedoucí útvaru Domov se zvláštním režimem "Čtyřlístek" 378 037 635 Kotíkovská 15
MUSS-Recepce-KOT15 MUSS recepce Domova se zvláštním režimem "Čtyřlístek" 378 037 633 Kotíkovská 15
Bc. Brašnová Olga vedoucí útvaru zdravotní péče DZR "Čtyřlístek" skupina 1 378 037 648 Kotíkovská 15
Bieglerová Štěpánka DiS. vedoucí útvaru zdravotní péče DZR "Čtyřlístek" skupina 2 378 037 650 Kotíkovská 15
Suchá Hana vedoucí útvaru zdravotní péče DZR "Čtyřlístek" skupina 3 378 037 646 Kotíkovská 15
Bc. Housarová Marta vedoucí útvaru zdravotní péče DZR "Čtyřlístek" skupina 4 378 037 644 Kotíkovská 15
Fryčková Zdeňka vedoucí útvaru zdravotní péče DZR "Čtyřlístek" skupina 5 378 037 642 Kotíkovská 15
Rundová Lenka všeobecná sestra 378 037 634 Kotíkovská 15
Mgr. Ronzová Martina vedoucí útvaru "Provozní oddělení Lochotín" 378 037 636 Kotíkovská 15
Baaske Hana vedoucí útvaru "Stravovací provoz Lochotín" 378 037 652 Kotíkovská 15
Leitlová Helena skladník útvaru "Stravovací provoz Lochotín" 378 037 653 Kotíkovská 15
Mundilová Eva vedoucí útvaru "Prádelna" 378 037 656 Kotíkovská 15
Zahradník Jan DiS. vedoucí sociálních pracovníků 378 037 659 Kotíkovská 15
Bc. Jeslínková Markéta sociální pracovník 378 037 669 Kotíkovská 15
Čábalová Daša vedoucí pracovníků pro základní výchovnou neped. činnost 378 037 657 Kotíkovská 15
Bc. Jindra Petr DiS. sociální pracovník 378 037 639 Kotíkovská 15
Kraftová Michaela diplomovaný fyzioterapeut 378 037 640 Kotíkovská 15
Mgr. Němečková Tereza sociální pracovník 378 037 638 Kotíkovská 15

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Domov se zvláštním režimem - DZR Sněženka

Bc. Telínová Lenka vedoucí útvaru Domov se zvláštním režimem „Sněženka“ 378 037 623 Klatovská třída 145
Vítová Šárka vedoucí útvaru „Zdravotní péče“ 378 037 628 Klatovská třída 145
Mgr. Pěchoučková Andrea sociální pracovník 378 037 624 Klatovská třída 145
Bretschneiderová Jana všeobecná sestra 378 037 628 Klatovská třída 145
Macháčková Dana PSS pro základní výchovnou nepedagogickou činnost 378 037 627 Klatovská třída 145
Hlaváčková Soňa vedoucí útvaru "Provozní oddělení Bory, Bolevec a Doubravka" 378 037 625 Klatovská třída 145

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Pečovatelsko - ošetřovatelská služba

Mgr. Kaiserová Jaroslava vedoucí útvaru „Pečovatelská a ošetřovatelská služba“ 378 037 613 Klatovská třída 90
Bc. Marková Soňa vedoucí útvaru NZZ Domácí péče 378 037 617 Klatovská třída 90
Karlová Lenka všeobecná sestra 378 037 616 Klatovská třída 90
Mgr. Řeřicha Aleš sociální pracovník 378 037 615 Klatovská třída 90
Kozáková Kateřina vedoucí útvaru "středisko pečovatelské služby 1“ 378 037 611 Rabštejnská 29
Šampalíková Renata vedoucí útvaru "středisko pečovatelské služby 2" 378 037 612 Suvorovova 34
Saková Alena vedoucí útvaru "středisko pečovatelské služby 3" 378 037 614 Klatovská třída 90
Čtrnáctová Iveta vedoucí útvaru "středisko pečovatelské služby 4" 378 037 670 Partyzánská 53

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Zařízení pro děti

Mgr. Kotrbatá Věra vedoucí útvaru DOZP „Nováček“ 378 037 680 Rabštejnská 29
Pecková Lenka vedoucí útvaru „Zdravotní péče“ 378 037 692 Rabštejnská 29
Bc. Jakubcová Jana vedoucí útvaru Výchova 378 037 686 Rabštejnská 29
Bc. Kličková Dana sociální pracovník 378 037 681 Rabštejnská 29
Mgr. Peštová Vendula vedoucí útvaru Denní stacionář „Jitřenka“ 378 037 618 Zábělská 43

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu