Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Zařízení pro děti


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Zařízení pro děti

Mgr. Kotrbatá Věra vedoucí útvaru DOZP „Nováček“ +420 378 037 680 Rabštejnská 29
Irhová Marcela DiS. vedoucí útvaru „Zdravotní péče“ +420 378 037 692 Rabštejnská 29
Bc. Jakubcová Jana vedoucí útvaru Výchova +420 378 037 686 Rabštejnská 29
Bc. Kličková Dana sociální pracovník +420 378 037 681 Rabštejnská 29
Varnerová Veronika PSS pro základní výchovnou nepedagogickou činnost +420 378 037 693 Rabštejnská 29
Mgr. Peštová Vendula vedoucí útvaru Denní stacionář „Jitřenka“ +420 378 037 618 Zábělská 43

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu