Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Domov se zvláštním režimem


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Kurcová Helena vedoucí útvaru Domov se zvláštním režimem „Petrklíč“ 378 037 678 Západní 7
Kurcová Pavla vedoucí útvaru Zdravotní a sociální péče 378 037 673 Západní 7
Bc. Zvoníková Iveta sociální pracovník 378 037 676 Západní 7

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Domov se zvláštním režimem - DZR Čtyřlístek

Bc. Žípková Eva vedoucí útvaru Domov se zvláštním režimem "Čtyřlístek" 378 037 635 Kotíkovská 15
MUSS-Recepce-KOT15 MUSS recepce Domova se zvláštním režimem "Čtyřlístek" 378 037 633 Kotíkovská 15
Bc. Brašnová Olga vedoucí útvaru zdravotní péče DZR "Čtyřlístek" skupina 1 378 037 648 Kotíkovská 15
Bieglerová Štěpánka DiS. vedoucí útvaru zdravotní péče DZR "Čtyřlístek" skupina 2 378 037 650 Kotíkovská 15
Suchá Hana vedoucí útvaru zdravotní péče DZR "Čtyřlístek" skupina 3 378 037 646 Kotíkovská 15
Bc. Housarová Marta vedoucí útvaru zdravotní péče DZR "Čtyřlístek" skupina 4 378 037 644 Kotíkovská 15
Fryčková Zdeňka vedoucí útvaru zdravotní péče DZR "Čtyřlístek" skupina 5 378 037 642 Kotíkovská 15
Rundová Lenka všeobecná sestra 378 037 634 Kotíkovská 15
Mgr. Ronzová Martina vedoucí útvaru "Provozní oddělení Lochotín" 378 037 636 Kotíkovská 15
Baaske Hana vedoucí útvaru "Stravovací provoz Lochotín" 378 037 652 Kotíkovská 15
Leitlová Helena skladník útvaru "Stravovací provoz Lochotín" 378 037 653 Kotíkovská 15
Mundilová Eva vedoucí útvaru "Prádelna" 378 037 656 Kotíkovská 15
Zahradník Jan DiS. vedoucí sociálních pracovníků 378 037 659 Kotíkovská 15
Bc. Jeslínková Markéta sociální pracovník 378 037 669 Kotíkovská 15
Čábalová Daša vedoucí pracovníků pro základní výchovnou neped. činnost 378 037 657 Kotíkovská 15
Bc. Jindra Petr DiS. sociální pracovník 378 037 639 Kotíkovská 15
Kraftová Michaela diplomovaný fyzioterapeut 378 037 640 Kotíkovská 15
Mgr. Němečková Tereza sociální pracovník 378 037 638 Kotíkovská 15

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Domov se zvláštním režimem - DZR Sněženka

Bc. Telínová Lenka vedoucí útvaru Domov se zvláštním režimem „Sněženka“ 378 037 623 Klatovská třída 145
Vítová Šárka vedoucí útvaru „Zdravotní péče“ 378 037 628 Klatovská třída 145
Mgr. Pěchoučková Andrea sociální pracovník 378 037 624 Klatovská třída 145
Bretschneiderová Jana všeobecná sestra 378 037 628 Klatovská třída 145
Macháčková Dana PSS pro základní výchovnou nepedagogickou činnost 378 037 627 Klatovská třída 145
Hlaváčková Soňa vedoucí útvaru "Provozní oddělení Bory, Bolevec a Doubravka" 378 037 625 Klatovská třída 145

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu