Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

DZR Čtyřlístek


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský ústav sociálních služeb města Plzně / Domov se zvláštním režimem - DZR Čtyřlístek

MUSS-Recepce-KOT15 MUSS recepce Domova se zvláštním režimem "Čtyřlístek" +420 378 037 633 Kotíkovská 15
Rundová Lenka vedoucí útvaru Domov se zvláštním režimem ,,Čtyřlístek" +420 378 037 635 Kotíkovská 15
Bc. Záhorová Walková Jana vedoucí útvaru Zdravotní služby DZR "Čtyřlístek" +420 378 037 634 Kotíkovská 15
Bc. Brašnová Olga vedoucí útvaru sociální služby DZR „Čtyřlístek“ skupina 1 +420 378 037 648 Kotíkovská 15
Nezvalová Michaela vedoucí útvaru sociální služby DZR „Čtyřlístek“ skupina 2 +420 378 037 650 Kotíkovská 15
Vobroučková Eva vedoucí útvaru sociální služby DZR „Čtyřlístek“ skupina 3 +420 378 037 646 Kotíkovská 15
Bc. Pomahačová Johana DiS. vedoucí útvaru sociální služby DZR „Čtyřlístek“ skupina 4 +420 378 037 644 Kotíkovská 15
Fryčková Zdeňka vedoucí útvaru sociální služby DZR „Čtyřlístek“ skupina 5 +420 378 037 642 Kotíkovská 15
Kuncová Irena vedoucí pracovníků pro základní výchovnou neped. činnost / předseda odborové organizace MÚSS Plzeň +420 378 037 657 Kotíkovská 15
Mgr. Ronzová Martina vedoucí útvaru "Provozní oddělení Lochotín" +420 378 037 636 Kotíkovská 15
Baaske Hana vedoucí útvaru "Stravovací provoz Lochotín" +420 378 037 652 Kotíkovská 15
Leitlová Helena skladník útvaru "Stravovací provoz Lochotín" +420 378 037 653 Kotíkovská 15
Sedláčková Martina vedoucí útvaru "Prádelna" +420 378 037 655 Kotíkovská 15
Zahradník Jan DiS. sociální pracovník +420 378 037 659 Kotíkovská 15
Bc. Jeslínková Markéta sociální pracovník +420 378 037 669 Kotíkovská 15
Bc. Jindra Petr DiS. sociální pracovník +420 378 037 639 Kotíkovská 15
Krejčová Anežka DiS. sociální pracovník +420 378 037 638 Kotíkovská 15
Kraftová Michaela diplomovaný fyzioterapeut +420 378 037 640 Kotíkovská 15

© 2023 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu